Poker In 2.0

Poker In 2.0

Cada divendres. Estàs dins?

Buy-in
150 + 15 €
Punts
20.000
Durada nivells
25 min.
Modalitat
NL
Buy-in
150 €
Fee (Rake)
15 €
Punts
20.000
Durada nivells
25 min.
Re-entry
Il·limitats
Late registration
6 nivells

El torneig es jugarà en format Big Blind Davant.

El jugador a Big Blind posarà com davant l'equivalent a la cega gran. 

Es dedueix un 5% de el premi per a un rànquing mensual . També es deduirà un 1% en concepte de despeses d'organització. 

Les entrades obtingudes en el rànquing caduquen al cap de l'any de la seva obtenció. Així mateix, les entrades obtingudes en el rànquing són personals i intransferibles i mai es canviaran per diners en efectiu.

La direcció del torneig es reserva el dret de modificar total o parcialment el programa de tornejos de l'esdeveniment i l'estructura dels mateixos

Els tornejos que no acabin en el seu dia natural seran obligatòriament acabats el dia següent, tractant en la mesura del possible acabar al seu dia natural o entrar en premis.

La celebració del torneig, així com els seus horaris, està subjecta a possibles modificacions derivades de la situació sanitària (COVID-19) i de les restriccions vigents dictades per les autoritats competents.

 

El ranking mensual se reparte entre Abril y Mayo y está destinado a plazas para el cbmespoker y las golden Barcelona del 5-11 de junio 

Dies

Estructura de cegues

Nivell
Ante
Cega petita
Cega gran
1
100
100
2
100
200
3
100
300
4
200
400
5
400
200
400
6
600
300
600
15 min. break
7
800
400
800
8
1000
500
1000
9
1500
500
1500
10
2000
1000
2000
11
2500
1000
2500
15 min. break
12
3000
1000
3000
13
4000
2000
4000
14
5000
2000
5000
15
6000
3000
6000
16
8000
4000
8000
15 min. break
17
10000
5000
10000
18
12000
6000
12000
19
16000
8000
16000
20
20000
10000
20000
21
25000
10000
25000
15 min. break
22
30000
15000
30000
23
40000
20000
40000
24
50000
25000
50000
25
60000
30000
60000
26
80000
40000
80000
15 min. break
27
100000
50000
100000
28
120000
60000
120000
29
160000
80000
160000