Mes Poker Barcelona

Mes Poker Barcelona

Es juga una vegada al mes a Casino Barcelona i té una durada de tres dies.

T'atreveixes?

Buy-in
300 + 30 €
Punts
30.000
Durada nivells
40 min
Modalitat
NL
Buy-in
300 €
Fee (Rake)
30 €
Punts
30.000
Durada nivells
40 min
Re-entry
Il·limitats
Late registration
9 nivells

El torneig es jugarà en format Big Blind Ante.

El jugador a Big Blind posarà com davant l'equivalent a la cega gran. Si hi ha 5 o menys jugadors a la taula, el big Blind Davant equival al valor de la cega petita.

Es dedueix un 5% del prizepool per un ranking anual amb premis en efectiu. També és deduirà un 1% en concepte de despeses d'organització. 

La direcció del torneig es reserva el dret de modificar total o parcialment el programa de tornejos de l'esdeveniment i l'estructura dels mateixos

Els tornejos que no acabin en el seu dia natural seran obligatòriament acabats el dia següent, a la mateixa hora en què comença el torneig. Si tots volguessin pactar, es finalitzaria el torneig amb el pacte assolit.

La celebració del torneig, així com els seus horaris, està subjecta a possibles modificacions derivades de la situació sanitària (COVID-19) i de les restriccions vigents dictades per les autoritats competents.

Estructura de cegues

Nivell
Ante
Cega petita
Cega gran
1
100
100
2
100
200
3
100
300
4
400
200
400
5
500
200
500
15 min. break
6
600
300
600
7
800
400
800
8
1000
500
1000
9
1200
600
1200
30 min. break
10
1600
800
1600
11
2000
1000
2000
12
2400
1200
2400
13
3000
1500
3000
14
4000
2000
4000
15
5000
2000
5000
16
6000
3000
6000
17
8000
4000
8000
18
10000
5000
10000
19
12000
6000
12000
15 min. break
20
15000
10000
15000
21
20000
10000
20000
22
25000
10000
25000
23
30000
15000
30000
30 min. break
24
40000
20000
40000
25
60000
30000
60000
26
80000
40000
80000
27
100000
50000
100000
15 min. break
28
120000
60000
120000
29
160000
80000
160000
30
200000
100000
200000
31
300000
150000
300000